AZ ÚJ ÉRTÉKELEMZÉSI ISKOLA MEGSZÜLETÉSE


Az értékelemzés továbbfejlesztése, az adaptálás javítása a

- digitalizálási, az
- automatizálási, a
- robotalizálási folyamatokhoz,

valamint a kormányzati programokhoz való hangolása.

HONLAPUNK ALAPVETŐ FUNKCIÓI

Megtanítani az ÉRTÉKELEMZÉS
 • alkalmazását, biztosítani
 • gyakorlását, az értékelemzési munka innovációs tartalmának szakadatlan fejlesztését,
 • a funkció elemzés kifejező gyakorlati megvalósítását.
A D. Milesi alapokból kiindulva, ezt a módszeres géptervezéssel ötvözve olyan eljárásrendszert lehet, kell kialakítanunk amely megvalósítja

A
TERMÉK
ÉS A
TERMÉKTERVEZÉS
KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSÁT
EZZEL A TERMÉKTUDATUNK JELENTŐS
FEJLESZTÉSÉT.


D. Miles, aki az értékelemzést kidolgozta (honlapunkon többször szerepel) soha el nem múló érdeme az, hogy megfogalmazta: az emberi igényeket minden esetben a

TERMÉKEK FUNKCIÓ E L É G Í T I K KI.

Fontos megtanulnunk, hogy a termék funkcióit minden esetben absztract fogalomnak tekintette, segítve ezzel az értékelemző TEAM számára elengedhetetlen, az algoritmizáló, virtuális szemléletünket is.

EZEK A GONDOLATOK VEZÉRELTÉK KÖZEL FÉLÉVSZÁZADOS KUTATÁSAINKAT.

Közben azt is megtanultuk hogy a piacon a REMÉNYT adjuk el (P. Kotler). Ennek a HORDOZÓJA mindez pl. folyadék (amelyet a gyártásban állítunk elő), szépség ápolási lehetőség amit a kozmetikumok hordoznak: A TERMÉK tehát funkciói révén elégíti a VEVŐ REMÉNYEIT, IGÉNYEIT (saját közmondásunk: a gyárban egy-egy kenőcsös dobozba csomagolva gyártunk, és a RÁNCOK NÉLKÜLI mosolyt kell eladnunk). Javasoljuk, hogy mindíg ez jusson eszünkbe ha értéktervezéssel, marketinggel, üzleti tervezéssel kell foglalkoznunk.

Ha értéktervezést, vagy bármilyen értékalkotást szervezünk az ÉRTÉK tervezés - termelés - szolgáltatás logisztikáját kell megvalósítanunk (Chikán Attila, Demeter Krisztína).

Végül gondoljunk mindíg arra, hogy életünk alapvető – egyik legfontosabb feladatát az IGÉNYKIELÉGÍTÉST szolgáló TERMÉKTERVEZÉST - az ÉRTÉKELEMZÉST hajtjuk végre. Mindezek néhány mozzanatát érintjük összeállításunkban honlapunkon.

Tanulmányozva az elérhető szakirodalmat, a konferenciák anyagait, azt állapíthatjuk meg hogy az értékelemzés ideológiája, amit D. Miles örökérvényű módon megfogalmazott, a tervező –szervező menedzseri tevékenységünk középpontjába került.

Mindnyájan emlékezünk arra, hogy a piacgazdasággal eggyütt sok módszer “betört” ismereteink halmazába, majd egy részük “ellaposodott”, elfelejtödött. Ez a jelenség megjelent az értékelemzéssel kapcsolatban is, ezért is foglalkoztunk a megújítással.

Sokszor leírtuk már a kezdetet. A II. világháború után sok sok anyag és technológia hiányzott a kibontakozáshoz. Az vált fontossá hogyan lehet az anyagokat pótolni hogy ne változzon meg a szerkezetük, teljesítményük, funkciójuk stb. A másik szempont az anyagaink árainak kompenzálása is felmerült. Leegyszerűsítve ez az értékelemzés lényege, ezt neveztük az értékelmezés “ideológiájának”. Ennek a változatlanságáról tettünk említést.

Az itt vázolt gondolatmenet adta azt az ötletet amely a közel félévszázados kutatással telt el. Ebben a fejeztben kutatásainkat gyűjtöttük össze, amelyek valamilyen formában rendelkezésre állnak, és ezek tanulmányozását, majd elfogadását javasoljuk.

FŐ CÉLUNK az értékelemzés eljárásrendszerének fejlesztése, megtanítása.

KIINDULÓ ALAP
D. Miles és munkatársai által megfogalmazott eljárás, melynek alkalmazott magyar fordítása ÉRTÉKELEMZÉS.

A General Electric vezérkara a KÖLTSÉGCSÖKKENTŐ TEST - ÉS FUNKCIÓ FEJLESZTÉST adták feladatul (a kidolgozás és általános alkalmazást 4 év alatt oldották meg, 1970 - ig 6000 értékelemzőt képeztek ki).

Az ÉRTÉKELEMZÉS általunk átvett és alkalmazott ismeretei:
 • digitalizálás, virtuális térben szóló eligazódás, algoritmizálás
 • team munka,
 • költségtudatos szemlélet,
 • rendszerszemlélet,
 • funkcióban való gondolkodás,
 • korszerű tervezési, termelési eljárások, módszerek felhasználása,
 • az emberi tényezők figyelembe vétele,
 • alapséma: Igény, Funkció, Funkció – Hordozó (TERMÉK)

 • Ismét megjegyezzük:
  A funkció absztrakt kifejezés. Ez emeli ki az ÉRTÉKELEMZÉST más többszáz módszer közül.
A FUNKCIÓHORDOZÓT KÉT LÉPÉSBEN HOZZUK LÉTRE.

Első lépés: az absztrakt FUNKCIÓKBÓL építjük az ABSTRAKT TERMÉKET
Második lépés: a MÓDSZERES GÉPTERVEZÉS SEGÍTSÉGÉVEL AZ ABSZTRAKT TERMÉK - RE építve megtervezzük (tehát optimatizáljuk) a VALÓS TERMÉK HALMAZT, AMELYBŐL kiválaszjuk a számunkra legjobbat.